D Taldea MARTIN LUTHER KINGSOLIDARITATE ASTEA 

Egileak: Vanessa Galván, Julene Urien, Mikel Fuentes eta Aritz Fernández.

TALDEAREN IZENA: Martin Luther King (D taldea)
 
Martin Luther King, Jr. doktorea, eskubide zibilen aldeko ekintzailea izan zen:
Boto-eskubidearen alde, diskriminazioaren kontra eta beste hainbat oinarrizko eskubideren alde martxak antolatu zituen.


1.EGUNA (06/02/2017)


 1.ARIKETA

Talde bakoitzak, 5 galdera aukeratu ditugu inskesta bat sortzeko.
Aukeratutako galderak hauek izan dira eta honako hauek izan dira lortutako erantzunak:


-  Zenbat neba-arreba dituzu?
-Helburuak dituzu bizitzan?-Ze koloretakoak dira zure begiak?-Bestak errespetatzen dituzu?-Beste herrialdeko pertsonekin harremanak dituzu?
Ariketa honekin hau ikasi dugu:

 1.  Espero genuen baino dibertsitate handiagoa dago  
 2. Nola egiten diren inkestak.
 3.  Adostasunerako heltzeko ondo moldatu gara.
 4.  Besteen iritziak ikusi ditugu.
 5.  Gauza berriak ikasi ditugu.
 6.  Gauza desberdinak sortzen dute gure pertsonalitatea eta bakoitzak desberdinak dituela.
 7.  Bakoitzak bere gustoak ditu.
 8.  Desberdinak gara baina gai askotan oso berdinak. 
 9. Gauza batzuetan nahiko berdinak garela ikusi dugu eta beste batzuetan desberdinak eta gauza horiek bereziak egiten gaituzte.
 10. Erantzun anitzak 

2.ARIKETA
 
Debate txiki bat egin dugu guztion artean eta ariketa honetan ikusi eta ikasi duguna honako hau izan da:
 1. Denok idea desberdinak ditugu.
 2. Denok ideologia eta pentsaera desberdinak ditugu.
 3. Bakoitzak idea desberdinak dituela eta elkarri errespetatu behar dugula.
 4. Ados ez egon arren, elkarri errespetatu behar dugula.
 5. Garrantzitzua da besteen iritziak errespetatzea.
 6. Berdintsuak izan arren, ideologia ezberdinak izateagaitik, batzuetan ez gara adostazun batera heltzen.
 7. Besteen iritziak gure aurreiritziak aldatzera eraman gaituzte.
 8. Ez dugu inor baztertu behar desberdin pentsatzeagaitik.
 9. Batzuetan, ideologia batzuen atzetik ez daude pisuzko argumenturik-
 10. Elkarri errespetatzea da benetan merezi duena.

Lehenengo eguneko taldearen ebaluaketa:


Gure ustez, denok egin ditugu gure betebeharrak, koordinatzailea jardueran jarraitzeko pausoak
betetzen direla egiaztatu du, idazkaria, taldearen ahots tonua kontrolatu du baita komuneko oharrak eta formularioak bete ditu, laguntzailea behar izan duenari laguntza eman dio eta intendentea betebeharrak apuntatuta daudela ziurtatu du. Orokorrean proposatutako guztia ondo bete dugu, elkarrekin lan egin dugu eta bata besteri lagundu diogu.

ZER EGIN DEZAKEGU GUK?

Gaurko gaia, orokorrean, jendearen arteko desberdintasunak zeintzuk diren aztertzea izan da. Hau aldatzeko, gure taldeak proposatzen duena honako hau da: Ez dugu besteei desberdin bezala hartu behar, baizik eta ezaugarri, pentsamendu...desberdinak dituela onartu eta elkarrekin lan egin eta errespetatzea mundu elkar bat sortzeko eta izaki moduan aurrera egiteko.
2.EGUNA (07/08/2017)


1.ARIKETA 

Abesti hau aukeratu dugu:

 http://www.bing.com/videos/search?q=canciones+contra+el+racismo&view=detail&mid=2B035C6B9623343931722B035C6B962334393172&FORM=VIRE


2.ARIKETA

Historian zehar egondako arrazakeriarekin lotutako denbora-ardatza egin dugu.
Lehenengo, historian zehar gertatutako gertakari arrazistak aukeratu eta aztertu ditugu eta jarraian, denbora-ardatza egin dugu.

Aukeratutako gertakariak:
 
1. El racismo y el Imperialismo europeo
2. La ideología española de la "Limpieza de Sangre"
3. El Ku Klux Klan
4. Genocidio de Ruanda

 Denbora ardatza:


Informazio gehiago nahi izanez gero: 

3.ARIKETA

"Arrazakeri Berria" testua irakurri dugu. Hemen usten dizuegu laburpen txiki bat:


Arrazakeria, gureak ez bezalako ezaugarri fisiko eta kulturalak dituzten pertsonekiko mesfidantza sortzea da,
baita mesprezua ere.
Mundu guztiarengan eragina du arrazakeria, larruazal zuridunak larruazal belzdunak baino goragoko mailakoak direla pentsarazi egiten badizute eta zuk zeuk baiztapen hori sinesten baduzu, beltzekiko jarrera arrazista eduki zenezake.
Goragoko mailan zaudela sentitzea adimentsuagoa zarela pentsatzea da.
Amak eta aitak ematen dizuten hezkuntza izango daerabakigarria. Edoizein umek eta edozein helduk gitzespen-sentipenen bat izan dezakeela.Noizbait, gutako norbait eduki dezake norbaitenganako keinu edo sentipen txarren bat: hobea zarela uste, gehiagotasun edo gutxiagotasun sentipena duzu.
Arrazakeria desagartzeko, elkar ezagutu eta hitz egin behar dugu, bidaiatzea ere bada elkar honeto ezagutzeko modua.

4.ARIKETA 
Arrazakeria eta neoarrazakeriaz hitz egin dugu eta bata bestearengandik dituen desberdintasunak landu ditugu:


Neoarrazakeria kultura aldatik baztertzea da eta arrazakeria diskriminazioa, desberdinak izateagaitik ultura aldetik.

Baduzu neoarrazakeriaren gaur egungo adibideren bat?

-Frantzian burkiniaren debekua.
- Musulmanak gure herrietara etortzen direnean ez ditugu gure artean bezala tratatzen.


       
Errreakzioa jendean (burkiniaren kasua):
-Mespretxua
-Txarto ikusita

Gure ustez: Bakoitzak nahi duena eraman dezake

5.ARIKETA

Bideo batzuk ikusi ditugu:
 Lehenengoan Italiako ume batzuk panpin zuri eta beltz batean artean aukeratu behar zuten eta ondoren galdera batzuei erantzun. Harrigarria izan da, guztiak panpin zuria aukeratu baitute naiz eta haiek papin beltzarekin antzekotasun handiago izan arren, gainera galdera batek zioen: Zein da txarra? eta guztiok beltza txarra zela erantzun zuten eta zergaitia galdetzerakoan, "beltza delako" esan dute. Penagarria da, sozietate gugan duen eragina, umeak hain txikiak izanda, buruan dute "beltza" izateagaitik, txarra izan behar zarela.

Bigarrenean, beltzaran batzuk haien herritik ihes egiten zebiltzaten, Espainara heltzean, azkar joan ziren eskutatzera. Bat-batean, polizia agertzen da eta haiek ikusi arren, ez die ezer esaten ezta mintzen ere. Horrekin sentiarazi gaituena da, poliziak besteengandik enpatia sentitu duela eta momentu batean haien egoeran jarri da eta horregaitik ez du ezer esan.Ondoren testu batzuk irakurri, elkarrekin komentatu eta "titulu" bat jarri diogu landutako gaiari. Gure taldeean aztertutako honako hau izan da:

Titulua:
XXI. mendean jarraitzen duen arrazakeria,

Zergaitik titulu hau?

- Amorrua sentitu dugu, etzerritarra izateagaitik ez du esan nahi gauza txarrak egiten dituztela.
-Keska sentitu dugu, XXI. mendean horrelako kasuak gertatzea, zure kultura edo itxura desberdin izateagaitik desberdin tratatzea.
-Harrigarria iruditu zaigu, nola arrazakeri kasu gehienak azkeneko mendeetan gertatu direla.6.ARIKETA
 
Arrazakeria historia eta Neoarrazkeria bereiztu ditugu:

Arrazakeria Historia:
 
- Arrazakeriarekin lotutako kasu eta gertakari asko egon dira.

-Jende asko hil eta mindu egin da beste herri batetik izategaitik.
-Katastrofe eta genozidia asko gertatu dira.
-Arrazakeria duela askotik dagoela.
-Historiaan zehar arrazakeri asko egon dela ikusi dugu eta batzuetan oso momentu gogorrak izan ziren.
-Momentu guztietan arrazoi berdinengaitik izan da, hau da, beste arrazen gainetik egotea uste delako.

 Neoarrazakeria:

-Ez dugu atzerriko jendea gure artean bezala tratatzen.
-Aurreritziak gainetik dute eragina.
-Gure munduan aurrerapen handiak egon arrenoraindik arrazakeria dago.
-Arrazakeri gehienak azkeneko mendeetan gertatu dira.

ARRAZISMOA EZ DA SOLUZIOA!


 

Bigarren eguneko taldearen ebaluaketa:


Gure ustez, denok egin ditugu gure betebeharrak,ondo eraman dugu taldearen lana. Ondo eraman gara taldean, gatazka txikiak eduki ditugu baina lasaitasunez konpondu ditugu.

ZER EGIN DEZAKEGU GUK?

Gaur, gehien aztertu dugun gaia arrazakeria izan da. Gure ustez oso txarto dago arrazakeria, pena eta lotsa sentitzen dugu batzuetan ez garelako besteen lekuan ipintzen eta haien sentimenduak ikusten. Azkenean, guztiak izakiak gara eta elkarri errespetatu beha diogu, berrdin da nongoa zaren, zer kolorekoa, ze pentsaera, erlijioa...guztiok pertsonak gara eta sentimenduak ditugu eta modu bat bilatu nehar duugu elkarrekin lan egiteko mespretxurik gabe, inor baztertu gabe eta elkar errespetatzen, guztiak berdinak garelako.


3.EGUNA(08/02/2017)1. ARIKETA

"Selma" pelikula ikusi eta galdera batzuei erantzun:
1-Ezagutzen zenuen bertan (pelikulan) adierazten dena?
Bai, baina ez hain sakon.

2- Pelikulan agertzen diren pertsonaietatik zeintzuk ezagutzen zenituen?
Maartin Luther King, presidentea, Walls eta Jonson.

3-Uste duzu zubia pasatzeko erabiltzen duten estrategia ondo dagoela?
Bai, holan atentzioa lortu zutelako.

4-Azal zuriko jendea zer papel jokatzen du?
Batzuk kontra daude baina beste batzuk, amaieran, asmoa dute beltzen eskubideen alde joateko.

5- Uste duzu gaur egun egoera desberdina dela?
Leku btazuetan bai eta beste batzuetan ez eta gauza bazuk bai eta beste gauza batzuk ez, adibidez, beltzak badute botoa emateko eskubidea baina arrazismoa jarraitzen du.


2.ARIKETA

Gizonen eta emakumeen berdintasuneko funtsezko data bat aukeratu eta landu egin dugu, ondoren denon aurrean aurkeztu.
 Guk aukeratutako gaia: 1908.urtean gertatutako sutea eta emakumeak haien lan-baldintzak aldarrikatzeko manifestazioa.

Image result for 8 de marzo de 1908

Gure aurkezpenaz gehiago jakin nahi baduzu:

 https://docs.google.com/presentation/d/1zrxwSiHcOOSWNsag-eoLHZspkEJ9Bw3msa8CSVDnVe4/edit#slide=id.g1b0a8cd760_2_0


3.ARIKETA

Titularra: Desberdindatsun arrazial eta sexista historian zehar.

Egunaren laburpena: Gaur asko ikasi dugu giza eskubideei buruz, boto eskubiea adibidez. Konturatu gara historian zehar hainbat gertaera garrantzitsu gertatu direla gaur egungo bizitza edukitzeko.Interesgarria iruditu zaizkigu gelako besteek egin duten aurkezpenak eta informazio berria ikasi egin dugu.Hirugarren eguneko taldearen ebaluaketa:


Gure ustez, denok egin ditugu gure betebeharrak,Orokorrean proposatutako guztia ondo bete dugu, elkarrkin lan egin dugu eta bata besteri lagundu diogu.


ZER EGIN DEZAKEGU GUK?

Gaur gehien landutako gaiak, pertsona guztien eskubideak izan dira. Guztiok dekogu eskubide berdinak, berdin da nongoak garen, ze koloretakoak, ze sexua...guztiok dugu eskubidea guru bizi-baldintza, lan-baldintza berdinak izateko.

4. EGUNA (09/02/2017)


1.ARIKETA Hitz batzuen definizioak aurkeztuko dizkizuegu:

-Bien:

Entidad abstracta que contiene en sí misma la perfección y está formada por todo lo considerado moralmente bueno / Zerbait abstraktua bertan perfekzio dekona eta moralki ona den guztiaz osatuta dago.

-Tolerancia:

Actitud de respeto y comprensión hacia las ideas y acciones ajenas. / Errespetu jarrera eta ulermena besteen ekintzetan eta ideietan.

-Igualdad:

Estado en los que dos individuos están en una misma situación y nivel. / Bi gizabanako situazio eta maila berdinean dauden egoera.


-Libertad:

Capacidad de la conciencia de pensar y obrar según la voluntad propia / Berezko borondatez pentsatzeko eta nahi duena egiteko kontzientziaren  ahalmena

-Virtud:

Cualidades de las personas que son moralmente correctas. Moralki egokiak diren pertsonen kualitateak


¿Qué relación tienen estas palabras con la lucha a favor de la igualdad de derechos?

Hitz hauek asko dute komunean berdintasunaren aldeko borrokarekin. Eskubide hauek lortzeko tolerantzia behar dugu besteengan baina aldi berean tolerantzia  zero behar da eskubide hauek apurtzean. Borroka jarraitzeko berdintasuna, askatasuna eta dohaina dira oinarria. 2.ARIKETA

 Jean Jacques Rousseau aztertu dugu:

Olympe de Gougesen emakumeen eskubideei buruzko adierazpena onartzen zuen Roussek?

Bai, berdintasunaren alde aldarrikatu zituen teoria iraultzaileek eragin handia izan zuten garai hartako politikan nahiz espirituan

Zer esan nahi du abolizionista izateak? Horixe al zen Roussek?

Abolizionismoa etika eta moralaren ikuspuntutik giza eskubideen aurka doazela iritzi duen lege, kontzeptu eta ohiturak deuseztea defendatzen duen dotrina eta mugimendua da. Izendapen hau hasiera batean eta nagusiki esklabotzaren aurka zegoen mugimendua izendatzeko erabilia izan zen. Ilustrazioaren garaian sortu eta XIX. mendean zehar hainbat herrialdeetan barna indartuz joan zen. Bai.


Beltzak zuriak bezalakoak zirela uste zuen Rossek?

Bai

Zure ustez, Rousseauren ideak osatu zituen Olympe de Gougesek?

Bai, Rousseauren ideak bakarrik aplikatzen dira gizoneei.
 
Autore horiek aurretiaz ezagutzen zenituen? Ikasi egin beharko lirateke? Zergaitik?

Ezagutzen genituen lehendik eta garrantzitsua da hauek ikastea, pentsaera morala eta onak zituztelako eta honek ikasi, ulertu eta partekatu  behar dira.3.ARIKETA

 Etorkizuna aztertu dugu:
4.ARIKETA

Eguneko titularra: Mundu hobeagoa eraikitzen.

Gaur oso ondo moldatu gara, barre egin dugu. Guztiok bere betebeharrak  bete ditugu, elkar errespetatu gara. Gaur gainera asko ikasi dugu historian zehar egon diren filosofoen petsaerak irukurri ditugu eta  konturatu gara pentsaera batzuk ez direla berdintasunaren aldeko borrokaren aldekoak. Etorkizuna konpontzeko erak daudela konturatu gara.


Laugarren egunaren taldeko ebaluaketa:

Gure ustez, denok egin ditugu gure betebeharrak,ondo eraman dugu taldearen lana. Ondo eraman gara taldean, gatazka txikiak eduki ditugu baina lasaitasunez konpondu ditugu.

Zer egin dezakegu guk?Gaur gehien landu dugun gaia, elkarrekiko errespetua eta guztien eskubideak berdinak direla izan da. Besteen giza- eskubideak errespetatzea eta laguntzea oso garrantzitsua da, guztiok eskubide berdinak izan behar ditugu guztiok pertsonak garelako eta berdinak gara horregaitik elkarrekin lan egin behar dugu guztiok eskubide berdinak eduki dezagun.


5.EGUNA (10/02/2017)


1-ARIKETA

Abesti bat entzun dugu eta horren iruzkina egin dugu:

              Gaur, “El Chojin” -nen “Rap contra el racismo” abestia entzun dugu. Hainbat esaldi gustatu zaizkit, hona hemen  hoietako batzuk: “Cada uno es único en su especie,
no hay motivo ni razón para que se desprecie”, "Nacemos libres e iguales en derecho y dignidad”, “Racismo y marginación, cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón”.....

              Esaldi hauek, gauza asko pentsatzea eragin didate, hasteko, espezie asko daude munduan eta guztiok berdinak ez izateagaitik ez du esan nahi desberdinak garela edo bata beste baino botere gehiago duela, baizik eta fisikoki desberdintasun huts batzuk ditugula. Pentsaraztea egin dit desbedintasun fisiko txiki batzuetatik sortu daitekeen jarrera besteengan, beste kolore bat izateagaitik, ez du merezi errespetua? ez du merezi aukerak bizitzan?. Nire ustez guztiok gara berdinak eta eskubide berdinak ditugu eta elkarri errespetatzeaz gain, elkarri lagundu behar diogu mundu hobe bat sortzeko.2.ARIKETA


What can we do to make the world a better place?
 

-Help the people in need .
-Donate money to campaigns that helps homeless people and help to transforms their present and build their future.
-Plant trees: You can join in campaigns to reforest zones that are losing their trees.
-Be positive and transmit that.
-Help homeless people, you can give them a little bit of food, it can improve their life conditions..
-Defend people who can’t do it by they self
-Donate blood, you can save lots of lifes
-Listen to the people, let them speak and try to understand what they are trying to say.
Campaigns or demonstrations in Durango/Bilbao/Basque Country

-Kontzertu solidarioak (Acnur) 
-La desigualdad no nace, se haceZer egin dezakegu guk? Ekintzak


Uste dugu gende oraindik oso desinformatua dagoela eta ondo egongo litzateke kalean, kalekoei libururuxka txiki batzuk banatzea eta bertan gizakien eskubide unibertsalak idatzita egotea eta bertan ere hauen kontran dauden argazki edo albisteak.

Abenduako hilabetea. Liburu bakoitza 2 euro balioko du eta batuko dena Acnur -rerako bidaliko da, errefuxiatuei laguntzeko.
No hay comentarios:

Publicar un comentario